Hiển thị một kết quả duy nhất

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI VỎ NHÔM

Bơm chìm nước thải hiệu shimge có 3 loại gang INOX và nhôm. mỗi dòng nước thải có 1 chức năng đặc biệt khác nhau phù hợp.