Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy xoa tường là máy xoa được thiết kế dành riêng cho công tác hoàn thiện mặt tường trát vữa sau khi cán. Máy xoa tường có thể làm tất cả các việc đối với công tác xoa trát như xoa tường ướt, xoa đánh bóng, hoặc ráp tường khô.